November 16, 2018

การส่งสัญญาณของเซลล์ในสมอง

การฉีดโคเคนภายในระยะเวลาสี่วันในห้องพิเศษที่มีพื้นผิวที่โดดเด่นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันในกรงบางแห่งซึ่งรวมถึงล้อวิ่ง นักวิจัยพบว่าหนูที่ใช้กล้ามเนื้อเหล่านี้มีระดับเปปไทด์ในสมองต่ำซึ่งเกี่ยวข้องกับ myelin ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการแก้ไขความทรงจำในสถานที่ การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโคเคน

ได้รับผลกระทบต่อการวิ่งและหนูที่อยู่ประจำที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่อยู่ประจำที่สัตว์ที่มีล้อเลื่อนที่ทำงานมีความต้องการลดลงในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโคเคน นอกจากนี้สมองของนักวิ่งที่เปิดรับอีกครั้งมีระดับที่สูงขึ้นของเปปไทด์ที่ได้รับจากเฮโมโกลบินซึ่งบางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณของเซลล์ในสมอง

Ecommerce WordPress Theme By ThemesEye Powered By WordPress