October 5, 2018

การแต่งตั้งใหม่นำผู้บริหารเข้าสู่เว็บไซต์

ความขัดแย้งภายในของผู้บริหารซึ่งนำไปสู่ปัญหาสำหรับพนักงานที่ถูกจัดอันดับต่ำ โค้ชว่ายน้ำ Saneh Rakkaew ผู้ซึ่งทำงานที่สระว่ายน้ำของสโมสรเป็นเวลา 24 ปีกล่าวว่าผู้บริหารสัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชยการลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนเงิน 6 เดือน แต่ บริษัท ร่วมทุน BJC จ่ายเงินให้แก่พนักงานเพียง 32 รายของสโมสรเพียง 33,000 บาท

คนงานยังคงรอให้สโมสรจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้กับเขา “เราไม่น่าจะฟ้องร้องเรื่องนี้เพราะเราเป็นปลาขนาดเล็ก แต่โปรดช่วยเราลูก ๆ หลายคนของเรายังเรียนอยู่” เขากล่าว การประท้วงเล็ก ๆ เกิดขึ้นเมื่อนายวรชัยชัยชัยมงคลวงศ์ประธานสโมสรและสมาชิกคณะกรรมการบริหารระดับสูงห้าคนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่นำผู้บริหารเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถานที่นี้จะใช้ในการสร้างอนุสาวรีย์สำหรับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

Ecommerce WordPress Theme By ThemesEye Powered By WordPress