November 6, 2019

ผู้นำฝรั่งเศสชี้ยุโรป-จีนมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประธานาธิบดีเอมานูว์แอล มาครง ของฝรั่งเศสเผยว่า ความร่วมมือระหว่างยุโรปกับจีนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ ขณะที่สหรัฐเริ่มกระบวนการถอนตัวจากความตกลงปารีสอย่างเป็นทางการ

ประธานาธิบดีมาครงกล่าวในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) 2019 ที่นครเซี่ยงไฮ้ หลังจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานในวันนี้ว่า หากต้องการทำตามพันธกรณีในความตกลงปารีส ทุกฝ่ายจะต้องเพิ่มความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้องมีพันธกรณีใหม่ ๆ สำหรับปี 2574 และ 2593 สหภาพยุโรปและจีนมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเพิ่มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีหน้า ก่อนนี้จีนและฝรั่งเศสรับปากในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือจี 20 (G20) ที่นครโอซากาของญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายนว่า จะเพิ่มการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากขึ้นจากระดับปัจจุบันเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นสูงสุดเท่าที่สามารถทำได้

ผู้นำฝรั่งเศสกล่าวเรื่องนี้ขณะที่สหรัฐได้ยื่นเอกสารขอถอนตัวจากความตกลงปารีสอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ตามเวลสหรัฐ เป็นขั้นแรกของกระบวนการที่ต้องใช้เวลานานหนึ่งปี เจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสแสดงความเสียใจต่อการกระทำของสหรัฐ และชี้ว่าจะยิ่งทำให้ความเป็นหุ้นส่วนของฝรั่งเศสกับจีนเรื่องสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น สหรัฐเป็นประเทศแรกที่ถอนตัวจากความตกลงนี้ที่มีการตกลงในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 (UNFCCC COP21) ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ข้อมูลจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ระบุว่า มี 186 ประเทศที่ให้สัตยาบันแล้วจากที่ลงนามทั้งหมด 194 ประเทศv

Ecommerce WordPress Theme By ThemesEye Powered By WordPress