October 21, 2019

อุทยานฯเขาหลวง ประกาศปิด 6 น้ำตกหลังฝนตกหนักหวั่นน้ำป่าไหลหลาก

ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีปริมาณฝนตกสะสมติดต่อกันนานหลายชั่วโมง บางครั้งฝนตกตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ ลักษณะน้ำเริ่มขุ่นแดงและไหลเชี่ยวกราก จึงสั่งการเจ้าหน้าที่อุทยานฯ น้ำตกทั้ง 6 แห่ง จัดเวรยาม 24 ชั่วโมง

เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำป่าที่อาจไหลหลาก ประกอบด้วย น้ำตกทั้ง 6 แห่ง คือ 1. น้ำตกกระโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา, 2. น้ำตกเหนือฟ้า ต.พิปูน อ.พิปูน 3. น้ำตกพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี, 4. น้ำตกอ้ายเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี, 5. น้ำตกกรุงชิง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ และ 6. น้ำตกท่าแพ อ.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ ลักษณะน้ำเริ่มขุ่นแดงและไหลเชี่ยวกราก จึงสั่งการเจ้าหน้าที่อุทยานฯ น้ำตกทั้ง 6 แห่ง จัดเวรยาม 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำป่าที่อาจไหลหลาก รวมทั้งมีการประสานผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้อุทยานฯ ให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามประกาศทางราชการอย่างใกล้ชิด หากเกิดน้ำป่าไหลหลาก สำหรับน้ำตกทั้ง 6 แห่ง ในเขตอุทยานฯ ได้ประกาศปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

Ecommerce WordPress Theme By ThemesEye Powered By WordPress